Weller Wtle Demontering Instruksjoner

Demontering en Weller Wtle lodde verktøyet er ikke en vanskelig jobb; det kan gjøres på noen få minutter med en skrutrekker. Weller gjør en rekke lodde verktøy som brukes på elektronikk kretskort og mange arkade systemer. Den Wtle lodde verktøyet er satt sammen med et par skruer og noen elektriske kontakter. Av og til kan kretsene i loddeverktøyet slites ut, noe som krever at du demontere verktøyet for å erstatte eller reparere enheten.

Bruksanvisning

1 Trekk ut strømledningen av Weller Wtle loddeverktøyet fra stikkontakten før du forsøker å demontere verktøyet. Skru av spissen av loddeverktøyet fra akselen og fjerne loddemetallet varmen fra tappen inne i verktøyet.

2 Løsne de to skruene på toppen av varmeren forsamlingen med en skrutrekker og fjern varmeenheten fra loddeverktøyet håndtaket. Løsne skruene på hodet av håndtaket med skrutrekker og fjern sensorenheten.

3 Skyv kontrollkortet ut av håndtaket og trekk ut ledningen enheten fra slutten av håndtaket for å fullføre demontering.

Hint

  • For å unngå skader, må du alltid trekke ut strømledningen av loddeverktøy fra stikkontakten før du forsøker å demontere enheten.