Wheel & Spoke System

Wheel & Spoke System


Hjulet har lenge vært en av de standarder for reise. Forbedre eller gjøre denne teknologien mer effektiv kan spare tid og penger. Et eksempel på dette innovasjon er hjulet og snakket system.

Hensikt

Hjulet og snakket systemet lar hjulene til å være lettere og like sterk som solide ramme hjul. Når riktig installert, eikene gi hjulet styrke og fleksibilitet. Dette sparer materiale og produksjonskostnad og gjør hjulet enklere å montere og håndtere.

Funksjon

Kanten av hjulet opprettkrefter direkte, eller indirekte, gjennom et dekk, som deretter overføres gjennom hele systemet for å eikene. Navet i sentrum er festet til akselen slik at systemet kan rotere fritt. Mellomrommene i eikene også la vind gjennom.

Deler

De viktigste deler av hjulet og eiken system er felgen i form av en sirkel, et knutepunkt ved senteret av hjulet og eker eller stenger, fordelt jevnt i en sirkel mellom felgen og navet.

Bruker

Vogner som minner om det gamle vesten og hest og vogn brukt hjul og snakket systemer. I moderne tid, sykkelhjul er vanligvis hjul og snakket systemer.

Vedlikehold

Vedlikehold er en fordel av hjulet og eiken system. Hvis hjulet blir bøyd eller skadet, bare de berørte deler må repareres eller erstattes i stedet for hele hjulet.