Wildlife og Fiskeri Informasjon

Wildlife og Fiskeri Informasjon


Vitenskapen om dyreliv og fiskeriforvaltning innebærer metodikk som kartlegging for arter og gjennomføre habitat evalueringer. Enten dedikert til den fortsatte levedyktighet av et populært spill fisk eller bevaring av en sjelden rovdyr, har disiplin viktige implikasjoner.

Ledelse

Mye av dagens dyreliv og fiskeri vitenskap er viet til forvaltningen av spesielle arter. I stor grad betyr dette forvaltning av habitat: å sikre kvaliteten på mat kilder, husly, hekkeplasser og lignende.

viltarter

Ofte dyreliv og fiskeri vitenskap avtaler med dyr folk liker å jakte. For eksempel, Wisconsin Department of Natural Resources investerer mye ressurser inn i statens store bestand av white-tailed hjort, som på grunn av sin popularitet med jegere, har en betydelig økonomisk effekt.

Bevaring

Wildlife og Fiskeri Informasjon

Sjeldne rovdyr som gaupe er ofte intensivt studert for å styrke kunnskap om rekkevidde og populasjonsnivå.

I tillegg til å høstes arter, dyreliv og fiskeriforskere og ledere vier spesiell oppmerksomhet til disse dyrene med fallende eller kritisk lavt populasjoner. Mye forskning på føderale og statlige nivåer tar sikte på å bestemme antall og utbredelse av jerv i USA; disse enorme røyskatt er svært unnvikende og sjelden sett, favoriserer fjern fjellheimen i nedre 48 statene.

byråer

Vanlige etater som benytter dyreliv og fiskeriforskere inkluderer National Park Service, US Forest Service, Bureau of Land Management, US Fish and Wildlife Service, analoge statlige enheter.