Zippo Lighter Refill Instruksjoner

Etterfylling av tennvæske i en Zippo lighter er ikke en altfor komplisert prosess som det kan være med noen andre lightere. Det krever ikke noen spesielle verktøy og det er ikke en veldig tidkrevende oppgave. Du bør være i stand til å gjøre det på mindre enn fem minutter.

Bruksanvisning

1 Løft toppen for å åpne den.

2 Skyv bunndekselet ned og av den lettere.

3 Trekk den interne veke forsamlingen opp og ut, skiller den fra dekselet.

4 Vend veken enheten opp ned for å avsløre basen pad. Sett sammenstillingen i toppen av dekslet samtidig som den er opp-ned for midlertidig å balansere den.

5 Trekk filten basisplaten opp og tømme den lettere væske direkte inn i reservoaret inntil den kommer opp over toppen av fyllingen puten. Arbeid i revers for å montere lettere.