Barrierer for vellykket kommunikasjon

Barrierer for vellykket kommunikasjon


Du kan ikke tenke på det på et bevisst nivå, men det er nok av barrierer for kommunikasjon. Identifisere og overvinne dem er spesielt viktig i både næringsliv og personlige relasjoner. Du må være i stand til å kjenne igjen når kommunikasjonen flyter greit og være i stand til å se når barrierer oppstår som kan føre til problemer med effektiv kommunikasjon. Noen av de vanligste barrierene inkludere fysisk, verbal, språk og psykologisk.

Fysisk

Fysiske barrierer er den mest åpenbare, som de hører til miljøet rundt deg. Innstillingen der kommunikasjon foregår kan medføre støy, sted eller belysning. Dersom det er for mye støy eller dårlig belysning i et fysisk miljø, kan det være vanskelig å gjennomføre vellykket kommunikasjon. Den kan også innebære romlig sted som for eksempel en dør eller vegg inhibering av kommunikasjon.

Verbal

Verbale barrierer kan oppstå for alle som er involvert i en samtale, enten det er to eller ti personer conversing. Dette fører deg til å undersøke den måten du snakker. Egenskaper som en monoton eller rolig stemme, bruk av talemåter eller mumlende og ikke snakke tydelig er alle verbale barrierer for kommunikasjon.

Språk

En språkbarrieren er en av de mest vanlige, særlig i næringslivet. Vi lever i globalt samfunn der virksomheten foregår på en daglig basis. Dette er den enkleste form for barriere for å gjenkjenne. Å lære et annet språk eller fordype deg i en annen kultur er en av de beste måtene å overvinne denne barrieren.

Psykologisk

Psykologiske barrierer som er mest vanskelig å identifisere fordi naturen av denne typen barrieren er vanligvis skjult. Det gjelder den kommunikatører 'oppfatninger, meninger, holdninger og kognisjoner, som kan ha en betydelig effekt på kommunikasjon. Dessuten kan den tro at du ikke kommuniserer godt også betraktes som en psykologisk barriere.