Begrepet "SYNAPSIS" er assosiert med hvilken prosess?

Begrepet "SYNAPSIS" er assosiert med hvilken prosess?


To hovedtyper av celledeling, mitose og meiose, forekommer i planter, dyr og sopp. Hos dyr, forekommer mitose i kroppens celler til å produsere vekst og reparere og vedlikeholde kroppens vev. Hver dattercelle er en genetisk kopi av den opprinnelige cellen. Meiose skjer i seksuell reproduksjon å generere variable kjønnsceller, eller egg og sperm, som forener å danne et nytt individ forskjellig fra foreldrene. Synapsis er den unike måten at kromosomer linjen opp i første divisjon i meiose, kalt "meiose I." Hvert kromosom par kobles sammen, ofte utveksling av genetisk materiale mellom de enkelte kromosomer. Kalt krysset over, er denne utvekslingen en viktig måte å øke genetisk variasjon i seksuelt reproduserende organismer.

Nye genetiske Kombinasjoner

Meiose produserer celler med halvparten så mange kromosomer som finnes i kroppens celler, som kalles en haploid tilstand, slik at avkommet har riktig antall kromosomer. Hos mennesker kroppens celler har en diploid, eller doblet, antall 46, med 23 par kromosomer. Hvert par har en mors og fars kromosom, kalles homologe kromosomer. Under meiose, to divisjoner oppstå for å produsere haploide kjønnscellene med 23 enkle kromosomer. Hver kjønnscelle har unike kombinasjoner av mors og fars kromosomer. Denne genetisk variasjon er viktig, slik at organismer kan tilpasse seg skiftende forhold. Videre genetisk variasjon oppstår under SYNAPSIS, når arvemateriale utveksles mellom søsterkromatider under crossover.

Hvordan Synapsis Forekommer

Før meiose begynner, de homologe par kromosomer som finnes i cellekjernen replikere for å danne to par av søsterkromatider, hvert par holdt sammen av strukturer som kalles sentromerer. Til å begynne meiose, oppløser kjernemembranen og kromosomene forkorte og tykne. I løpet av denne første fasen, kalt prophase jeg, oppstår SYNAPSIS. De to par av søsterkromatider koble sammen langs deres lengder gjennom kombinasjoner av RNA og proteiner kalt "synaptonemal kompleks." De tilkoblede kromatider fortsetter å forkorte, kveile sammen i prosessen. De kan sammenfalle i den grad at deler av søsterkromatider bryte av og bli reattached til motsatt kromatid, slik at en del av morens kromatid er nå på fars kromatid og vice versa. Kalt "krysset over" eller "rekombinasjon," denne prosessen videre beriker genetisk variasjon.

Synapsis Slutter

Som meiose jeg fortsetter under metafase I de synapsed homologe kromosomparene migrere til midten av cellen og oppstillingen. Mors og fars homologe kromosomer kan assort tilfeldig enten til venstre eller høyre side av cellen. Deretter under anaphase jeg, SYNAPSIS ender og homologe kromosomparene separate og migrere til motsatte celle sider. I telophase jeg, lokaliserer celledeling én type hvert homologe kromosompar i hver haploide dattercelle, med kromatider bærer crossover genetisk materiale i dem.

Resten av Meiose

I meiose II, de to cellene fra meiose I dividere å skille de to søsterkromatider av de homologe parene. De resulterende kjønnsceller har nå en haploid antall uparede søster kromosomer. Hos mennesker, de mannlige kjønnsceller er fire funksjonelle sædceller. Meiose i kvinnelige mennesker produserer en stor funksjonell egg og tre små, til slutt forkastet, celler som kalles polare organer som inneholder kjerner, men lite cytoplasma. Genetisk variasjon i kjønnscellene kommer først, fra den uavhengige utvalg av individuelle kromosomer i hver meiotisk divisjon, med mors og fars kromatider spredning gjennom dattercellene på en tilfeldig måte. Hos mennesker, vil den totale mulige kombinasjoner av sammenkobling 23 kromosomer er 8.324.608. Den andre kilden til variasjon kommer fra utveksling av genetisk materiale fra crossover under SYNAPSIS.