Behandling for en Gun Barrel Bore

Behandling for en Gun Barrel Bore


Riktig funksjon av boringen av et skytevåpen er en av de nødvendige komponenter i en nøyaktig pistol. Hvis boringen er svært tilsmusset, kan det også føre til økt rekyl eller, på sitt verste, et utbrudd fat.

nye Bores

Rengjør boringen av hver ny skytevåpen før du bruker den. Produsentene ofte behandle innsiden av sylinderen med en kombinasjon av fett og olje for å unngå rustdannelse som den sitter på sokkelen som venter på å bli kjøpt.

fouled Barrel

Kobber og bly er de to viktigste gjerningsmennene av en fouled fat, avhengig av kuler av valg. Specialized kjemiske rengjøringsmidler vil fjerne begge, men de må brukes på en jevnlig basis.

Rust Protection

En nylig rengjort fat boringen har ingen beskyttelse mot rust. Kjøre en lett fuktet olje patch gjennom hullet som et siste trinn i opprydding sikrer at rust ikke kan få fotfeste. Kjør en rask, ren patch gjennom fat igjen før avfyring.

riktig utstyr

Riktig utstyr gjør behandling og rengjøring av en boring enklere. Bruk barbershop Jags i riktig størrelse og bomullspinner som er store nok til å dekke hullet, men likevel passe skjønt enkelt. Body rengjøring stenger er mindre sannsynlig å bryte når tvinge ned en tettsittende boringen.