Beskrivelse av Energy Source of Coal

Beskrivelse av Energy Source of Coal


Kull, en sedimentær bergart som består av super-komprimert karbon og hydrokarboner, en type fossilt brensel, er den vanligste drivstoff for elektrisitetsproduksjon i USA.

Non-Renewable

Kull er tilgjengelig på jorden i en begrenset forsyning. Dannelsen av kull - oppvarming og komprimering av organisk materiale - tar millioner av år.

Hvor er Coal funnet?

Kull er egnet for en energikilde er funnet i tre hovedregionene i USA: Appalachian kull regionen, innenriks kull region Vest kull regionen. Wyoming, West Virginia, Kentucky, Pennsylvania og Texas gi mest kull.

Bruker

Ninety-tre prosent av kull som brukes i USA brukes i kraftverk for å generere elektrisitet. Kull også benyttes som energikilde i industrielle anlegg for fremstilling av stål, plast og syntetiske fibre.

Typer av Coal

Kull er klassifisert i fire forskjellige typer basert på karboninnholdet, og dermed hvor mye energi kan gi etter. Antrasitt inneholder 86 prosent til 97 prosent karbon Bitumen inneholder 45 prosent til 86 prosent karbon, inneholder subbitumous kull ca 35 prosent til 45 prosent karbon, og lignitt inneholder 25 prosent til 35 prosent karbon.

utslipp

Når kull forbrennes som en energikilde, avgir det karbon-baserte drivhusgasser til atmosfæren.

Volum

I 2008 ble 1,171.8 millioner korte tonn kull minelagt for kraftproduksjon og industriell bruk.