Bønner å helbrede et barn etter en dårlig bilulykke

Bønner å helbrede et barn etter en dårlig bilulykke


Praying for et barn etter en dårlig bilulykke kan inkludere bønner for helbredelse av kropp, sinn og ånd fordi ulykken kan skade kroppen og skremme barnet. De som er syke eller har behov for hjelp kan ringe for de eldste til å komme og be for å oppleve helbredelse, ifølge James 5: 13-16. Bønnene kan gi komfort for barnet og bidra til å helbrede ham.

Bønn for Broken Bodies

En alvorlig bilulykke kan resultere i ødelagte kropper og smerte. Innlemming Skriften i bønn kan oppmuntre ånd. En bønn ber om helbredelse for ødelagte kropper kunne si: «Himmelske Fader, jeg ber om at dere vil helbrede dette barnet som har bein verke som i Salme 6: 2. Jeg hevder Jesaja 53: 5 at dette barnet blir helbredet av lidelsene du tok i kroppen din. Jeg stoler på deg til å sende ditt ord og helbredende kraft som lovet i Salme 107: 20. Amen. "

Bønn for alvorlig skadde barn

I en bil ulykke med alvorlige skader på barnet, kan du frykter for barnets liv. I tillegg til Skriften hevdet i bønn for beinbrudd, kan du legge til en ekstra bønn for bevaring av barnets liv. At bønn kan omfatte: «Far, hevder vi ordene til salmisten i Salme 118: 27 at dette barnet vil leve og ikke dø slik at han kan forkynne hvordan du bevart sitt liv. Som Jesus rørte de syke og døende barn i løpet av sin tjeneste på jorden, ber vi deg om å ta dette barnet til å bli helt frisk på alle måter. "

Bønn for emosjonelle og mentale Healing

Frykt er en normal reaksjon etter en dårlig bilulykke. Selv om barnet opprett noen kroppslige skader, kan frykten somle på lenge etter at kroppen helbreder. En bønn for helbredelse frykt og gir komfort kan omfatte: «Far, forteller ordet oss i 2. Timoteus 1: 7 som frykter ikke kommer fra deg, så jeg påstå at dette barnet bli helbredet av frykt som følge av bilulykke. Jeg ber deg sende fred, innbinding opp sine sår og hennes hjerte som lovet i Salme 147: 3. Amen. "

Bønn for Healing med et tap

Liv kan gå tapt i dårlige bilulykker, og barnet kan møte sorg i tillegg til fysisk smerte. Det er et annet scenario der Salme 143: 7 ville være en god Skriften å be over barnet. En be for et barn som trenger hjerte healing i tillegg til kroppen healing kan omfatte: «Far, som du helbrede dette barnets fysiske skader, ber jeg om at du trøste ham når han sørger over tapet av noen han elsker. I Jesaja 57:19 og Salme 147: 3, jeg hevder løftet om at fred vil følge hans helbredelse som du binder opp sine sår og hjerte. Amen. "