De viktigste årsakene til miljøproblemene

De viktigste årsakene til miljøproblemene


Miljøproblemer er en hot-knappen problemet i dagens samfunn. Mange organisasjoner har reist en alarm om forsvinnings habitater og global oppvarming. Spørsmålet om hva som bidrar til disse problemene er ofte kontroversielt, men det er en rekke underliggende årsaker til miljøproblemer som de fleste kan enes.

Klima forandringer

Mennesker bidra til den globale oppvarmingen gjennom utgivelsen av drivhus gasser slik som karbondioksid til atmosfæren gjennom avskoging, landbruk, industriell forurensning og bruk av bilen. Bruken av husdyr har også en effekt på miljøet; kyr, geiter og griser alle slipper metangass, en drivhusgass, sto for om lag en fjerdedel av alle utslipp av metan, ifølge EduGreen.

land Nedbrytning

Land degradering er et alvorlig og økende problem i utviklingsland, noe som gjør det vanskelig å dyrke avlinger og skog på grunn av utarmet jord. Land klaring, landbruks utarming av jord gjennom dårlig arealforvaltning, husdyr overbeiting og byspredning er noen vanlige årsaker til land degradering.

Forurensing

Brensler er en primær årsak til luftforurensning, hovedsakelig på grunn av enten biler eller kullfyrte kraftverk, som produserer høye nivåer av karbonmonoksid. Innenriks, kommersielle og industrielle fast avfall bidrar til å lande forurensning, krever deponier for lagring eller brenning, som gjør den til luftforurensning.

habitat Destruction

Logging, gruvedrift, oljeboring og andre metoder for å høste av naturressurser fører ofte til ødeleggelse av leveområder for mange arter. Våtmarker er også i fare på grunn av utviklere som fyller i små dammer eller deler av sumper. Tapet av habitat betyr at mange dyrearter vil finne det vanskelig å overleve og tilpasse seg, noen ganger fører til utryddelse.