Definisjonen av Rivet

Nagler brukes til en rekke permanente feste applikasjoner, fra blå jeans til skyskrapere, og gir et solid forbindelse mellom to eller flere relativt tynne deler.

Hva er en Rivet?

Definisjonen av Rivet


En nagle er en mekanisk festeanordning som generelt er permanent installert for å holde to eller flere deler sammen. En nagle har et skaft og et hode, og når den er installert, er den ende av akselen deformert for å holde naglen på plass.

Typer Nagler

Definisjonen av Rivet


Solid nagler brukes i høy styrke applikasjoner. Hule eller rørformede nagler anvendes i automatiserte fabrikasjons systemer hvor høy styrke ikke er nødvendig.

klinke Designs

Flush-head nagler brukes der aerodynamikk er viktig. Blindnagler brukes der baksiden av delene som skal forbindes er ikke tilgjengelig. Halv rørformede nagler har en fast aksel, men enden er hul slik at den kan krympes som en hul nagle.

Rivet Installasjon

Nagler er installert ved å skyve den nagle aksel inn i et forboret hull gjennom alle komponentene som skal festes sammen. Den bakre delen av klinke deformeres med en hammer eller en nagle pistol.

klinke Applications

Nagler er mye brukt i konstruksjonen av luftfartøyet, og i stålkonstruksjonen fabrikasjon, herunder bygninger og broer.