Den beste måten å digitalisere gamle fotografier til en CD

Den beste måten å digitalisere gamle fotografier til en CD


Ankomsten av digital teknologi har endret måten folk ta og lagre bilder. I dagene av film fotografering, ble et bilde eksponert på en filmrull som ble utviklet og skrevet ut. Den trykte bilder og utviklet filmrull var de eneste kopier av bildet. Du kan digitalisere de gamle bildene på en CD ved hjelp av maskinen hjemme og planskanner. Når du har lagret på CD, kan du bruke de digitaliserte bildene for å laste opp eller sende bildene til venner eller familie.

Bruksanvisning

1 Ordne til bilder for skanning. Hvis du har en masse gamle fotografier, ta deg tid til å organisere dem i kategorier etter fag eller hendelse, kan du også organisere dem etter datoen de ble tatt.

2 Klikk på "Settings" i navigasjonslinjen i skannerprogramvaren og velg "Bilde" som kildedokumentet. Avhengig av skanneren du bruker, er ordlyden være litt annerledes. Velg kvalitetsinnstillingene for bildene du skal skanne. Velg "Best" -innstillingen for bildene dine. Dette vil gi deg en digitalisert versjon som vil være egnet for utskrift.

3 Lag en mappe for de skannede bildene. Dokumenter inkludert fotografier vil automatisk bli lagret i "Mine Scans" mappe på datamaskinen i en undermappe organisert etter dato av skanningen. Hvis du ønsker en annen plassering for mappen din, i delen Innstillinger for skannerprogrammet, opprette en mappe for de skannede bildene.

4 Forbered til bilder for skanning. Rengjør forsiktig eventuelt støv eller rusk lys fra forsiden av fotografiet. Hvis fotografiet er svært skittent eller flekket, bruker du en emulsjon renere å rense bildene. Denne kan kjøpes i de fleste fotografering spesialforretninger.

5 Plasser bilder forsiden ned på planskanneren glass og trykk eller klikk på "Start" -knappen. Gjenta denne prosessen til alle bildene er skannet til datamaskinen.

6 Åpne CD-stasjonen og setter inn en tom CD. Vent et øyeblikk, for datamaskinen å erkjenne den tomme CD.

7 Høyreklikk på mappen du opprettet for å lagre fotografier, og velg "Send til" fra rullegardinmenyen. Velg ikonet som representerer den tomme CD, klikker du på ikonet og klikk "OK" plassert nederst til høyre i vinduet. Datamaskinen vil nå kopiere de digitaliserte bilder til CD.

8 Ta ut CD fra stasjonen når brenneprosessen er ferdig, og legg CD-en i en beskyttende veske for sikker oppbevaring.