Flash Flood Fakta

Flom er den farligste typen flom og drepte flere mennesker hvert år enn noen annen vær hendelse. Flom, som er uforutsigbar og beveger seg med høy hastighet, oppstår når tunge regn boder over et område og fyller en bekk eller sluk.

Bevegelse

Flom vaske over bredden av en bekk og kan stige raskt. Flom, på den annen side, vaske over landet meget raskt og uten forvarsel. Ofte flom fremstå som en vegg av vann, noe som kan være 10 til 20 fot høy.

Forårsake

Mye nedbør fra en stasjonær front, orkan, tropisk storm eller tordenvær kan forårsake flom. Flom kan dannes fra et par minutter av regn til et par timer med regn. Noen ganger er disse flom oppstå fra en Levee eller en demning pause.

Skader

Flom er ekstremt sterke krefter. De har vært kjent for å ødelegge broer, rykke trær og flytte steinblokker.

Klokker og advarsler

En flash flom watch utstedes når en flash-flom er mulig. En flash flom advarsel er gitt når en flash-flom oppstår.

Sikkerhet

I tilfelle av en flash-flom, forlate hjemmet og flytte til høyere grunn. Hold deg unna dreneringsgrøfter. Unngå alle områder hvor vannet beveger seg raskt. Kjør aldri inn i en vei dekket av vann. Halvparten av alle flomrelaterte dødsfall forekommer når noen forsøkte å kjøre gjennom vann i bevegelse.