Forskjellen mellom metafysikk og kvantefysikk

Selv om metafysikk og kvantefysikk avtale med vitenskapelig undersøkelse av omverdenen, de to nærmer emnet fra to forskjellige disipliner, nemlig filosofi for metafysikk og vitenskap for kvantefysikk.

Origin of Metafysikk

Begrepet "metafysikk", ( "meta" betyr "utover") refererer til tittelen gitt til en samling av Aristoteles 'verker om emnet. Fordi de følger Aristoteles ' "Physics", et verk tok navnet "metafysikk".

Origin of Quantum Physics

Begynnelsen av kvantefysikken er langt nyere, med store bidrag blir Max Plancks 1900 forslag om at energi består av mindre enheter kalt kvanter og Albert Einsteins 1905 studie av den fotoelektriske effekten.

meta~~POS=TRUNC

Metafysikk er den filosofiske studiet av begrepet eksistens samt begreper som rom, tid, fri vilje og den enkelte.

Kvantefysikk

Quantum fysikk, på den annen side, er studiet av Quanta - små enheter som utgjør energi. Disse kvanter er problematiske fordi de er uforutsigbare i atferd og bevegelse som de har kvaliteter beslektet med både partikler og bølger.

Betydning

Viktigheten av filosofien hevder at metafysikk er grunnlaget for alle påfølgende filosofi. Kvantefysikken, derimot, er en måte å forsøke å forstå hvordan universet fungerer ved å studere sine minste deler.