How Do You Solve et 4 av 4 Rubiks kube?

How Do You Solve et 4 av 4 Rubiks kube?


De fire-by-fire Rubiks kube (noen ganger kalt Rubiks hevn) er en mer utfordrende versjon av den tradisjonelle Rubiks kube. Til tross for forskjellene mellom de to terninger, kan flere av de algoritmer som benyttes til å løse tre ganger tre kube brukes til å løse den fire-til-fire kube.

Original Cube

Lær hvordan du kan løse et tre ganger tre Rubiks kube før du prøver en fire-by-fire kube. Å vite de grunnleggende ideene bak løse den opprinnelige kuben vil hjelpe deg umåtelig når du forsøker å løse en fire-by-fire kube.

Sentre og kanter

Løs de fire midt blokker på alle seks sider av Rubiks kube. Sørg for å plassere fargene i de riktige stedene (på en tradisjonell kube, er gul motsatt hvitt, blått er motsatt grønt og rødt er motsatt oransje). Etter at dette er fullført, løse for hver av kantstykkene, og dermed så godt som transformerer en fire-til-fire kuben inn i en tre ganger tre kube.

Løse Cube

Løs de fire-by-fire Rubiks kube som du ville en tre-by-tre Rubiks kube. Start med å løse en farge, og deretter jobbe deg ned fra den fargen. Pass på at du ikke mister stykker som allerede er på sin rette plass mens du arbeider deg nedover. Lære de riktige algoritmer for å oppnå dette vil ta tid og tålmodighet.