Hva er de typene Amperemetre?

Hva er de typene Amperemetre?


Et amperemeter er et apparat som måler elektrisk strøm. Det er tre hovedtyper av strømstyrke: bevegelige spiral, flytte jern, og det digitale displayet.

Historie

De bevegelige spole og bevegelige jern ammeters ble oppfunnet på prinsipper utledet av den danske fysikeren Hans Christian Ørsted i 1820. Utvikling av strømstyrke fortsatte gjennom det 19. og 20. århundre frem til 1980-tallet da den digitale amperemeter først ble opprettet.

Grunnleggende funksjon av Moving Amperemetre

Med begge bevegelige spole og bevegelige jernamperemetre, blir en elektrisk strøm som brukes til å lage magnetisk energi, som i sin tur fører til en bevegelig del inne i amperemeter å skifte i respons. Mengden av skiftet beveger en nål på skjermen, som i sin tur måler mengden av strømmen.

Moving Coil Amperemetre

I en bevegelig spole amperemeter, stimulerer magneten en spole som har motsatt polaritet, slik at den blir frastøtt fra magneten. Moving Coil ammeters har en lineær skjerm.

Moving Iron Amperemetre

I en bevegelig jernamperemeter, er to jernstykker plassert inne i en spole som blir magnetisert og frastøter de to stykker av jern fra hverandre. Resultatet er en ikke-lineær, buet måling.

Digital Display Amperemetre

Et digitalt display har ingen bevegelige deler, og i stedet måler den proporsjonale fallet over en leser som ligger inne i amperemeter. Digitale strømstyrke er langt mer nøyaktig enn sine bevegelige kolleger.