Hva er den viktigste Photosynthetic Pigment av grønne planter?

Hva er den viktigste Photosynthetic Pigment av grønne planter?


Klorofyll, den viktigste fotosyntese pigment i grønne planter, gjør mer enn å gi plantene deres grønn farge; det absorberer også lys, noe som gjør det mulig for planter for å omdanne solenergi til kjemisk energi i den prosess som er kjent som fotosyntesen.

klorofyll

Klorofyll er et foto pigment som finnes i de fleste planter, alger og cyanobakterier (eller blågrønne bakterier).

Fotosyntese

Under fotosyntesen, organismer omdanne karbondioksyd og vann til sukker og oksygengass, ved hjelp av lysenergi til å drive reaksjonen.

kloroplaster

Fotosyntesen foregår i kloroplastene av plantenes celler, som er grønn-pigmentert plater som fungerer som en slags "solar panel" for plantene.

Funksjon

Klorofyll-funksjoner ved å absorbere lys i det blå og røde deler av det elektromagnetiske spekteret. At energi blir så overført til reaksjonssentrene i fabrikkens "foto systemer" innenfor kloroplaster.

Betydning

Årlig produserer foto 176 milliarder tonn karbohydrater i form av sukker.