Hva er en Halogen Displacement reaksjon?

Hva er en Halogen Displacement reaksjon?


Enkelt erstatning, eller forskyvning, reaksjoner er kjemiske reaksjoner som involverer ett element erstatte et annet element i en sammensatt. For at disse typer reaksjoner skal finne sted, må det element som tar plassen til en annen være mer reaktiv. Halogener, som finnes i gruppe 17 i det periodiske system, blir mindre reaktive som man går nedover kolonnen. I et enkelt fortrengningsreaksjon, kan en halogen høyere i det periodiske system erstatte et halogen som er lavere på bordet, og således mindre reaktive.

halogen Displacement

Enkeltfortrengningsreaksjoner følge den generelle formel A + BX reagerer og danner B + AX. Legg merke til elementet A på reaktantsiden av ligningen erstatter element B i forbindelsen, slik at den enkelt element B og den nye forbindelsen AX på produktsiden. I en enkelt fortrengningsreaksjon med halogener, må enkelt element halogen være mer reaktive enn de halogen i forbindelsen for at en reaksjon skal finne sted. Reaksjonen mellom klor og kaliumjodid, for eksempel, danne kaliumklorid og jod som produkter fordi klor er mer reaktiv enn jod. Hvis man legger til jod til natriumklorid, vil det imidlertid ikke være noen reaksjon, fordi jod er mindre reaktiv enn klor.