Hva er meningen med Referendum?

Hva er meningen med Referendum?


En folkeavstemning er et problem som tilbys av lokale myndigheter for registrerte velgerne å bestemme. Det kan være et problem der utfallet kan påvirke et bredt segment av innbyggerne, eller et problem som har generert en høy grad av følelser eller uenighet.

Tiltak

Begrepene "folkeavstemning" og "initiativ" brukes ofte om hverandre. Ifølge Initiative & Referendum Institute ved University of Southern California, "Et initiativ er et forslag til en ny lov eller grunnlovsendring som er plassert på stemmeseddelen ved begjæring, det vil si ved å samle underskrifter til et visst antall innbyggere." minimum antall underskrifter for å godkjenne sette et problem for velgerne varierer med hver samfunnet og er satt av sine styrende organer.

lovgivende Referendum

Den nasjonale konferansen for delstatsforsamling viser to typer folkeavstemninger: lovgivende, noe som betyr at lovgiver presenterer et problem for velgerne for deres godkjenning; og populære, noe som er et problem som dukker opp på en stemmeseddel etter en borger innsats for å sette det til å stemme. Lovgivere kan bli pålagt å presentere visse problemer for velgerne, som i tilfellet med forslag til endringer i en stats grunnlov. Obligasjonslån og skatteendringer blir også ofte gitt til velgerne å bestemme.

populære Avstemninger

Populære avstemninger gir velgerne mulighet til å akseptere eller avvise lover de ikke er fornøyd med. Velgere har vanligvis en bestemt tidsperiode der de kan begjære den lovgivende forsamling for en folkeavstemning.