Hva er Sprawl?

Byspredning, eller forsteder, er spredningen av befolkninger bort fra urbane sentre og i store, relativt tynt befolkede landområder. Det er preget av utskifting av jordbruksland eller villmarksområder med boligfelt og forsteder.

bil Avhengighet

Bre er gjort mulig ved bil. Suburbs er mulig fordi folk er i stand til å kjøre lange avstander for å arbeide eller butikker. I sin tur, folk som bor i forstedene ofte bor for langt fra sitt arbeidssted eller fra butikker, skoler eller sykehus for å gå.

helse~~POS=TRUNC

Som folk i viltvoksende nabolag kjøre mer og gå mindre, de har høyere forekomst av fedme og hjertesykdom enn folk i urbane eller rurale områder. De lider også mer trafikk relaterte skader og dødsfall.

miljø~~POS=TRUNC

Sprawl forårsaker enorme mengder habitatødeleggelse og fragmentering bare fra bygging av boliger utviklingen og veier. Innbyggere i viltvoksende nabolag også produsere mer forurensning og klimagasser per person.

infrastrukturkostnader

Viltvoksende nabolag har en betydelig høyere infrastrukturkostnadene per person. Fordi folk er spredt ut mer, krever hver ekstra hjem mer avløp, veier og kraftlinjer enn i tettbygde urbane områder.