Hva gjør innmuring en Xbox Mean?

Hva gjør innmuring en Xbox Mean?


En "murt" Xbox betyr vanligvis at spillkonsoll har en feil eller har blitt skadet utover enkel reparasjon. Dette er fordi en skadet Xbox er ikke bruk og kan like godt brukes som en murstein.

Blinkende røde lys

Begrepet murt også er kjent som "the ring of death" på tvers av spillmiljøet, som symboliserer de blinkende røde lysene som ringen rundt strømknappen på Xbox. Det finnes fire typer blinkende røde lys på konsollen, hver indikerer ulike typer mulige feil.

Solutions

Feilsøkings alternativer på støttenettsted trappe ned å bare trekke ut alle pluggbare delen av Xbox eller la det kjøle seg ned i flere timer. Men hvis det ikke fungerer så det eneste alternativet er å sende din Xbox tilbake til Microsoft for reparasjon, eller du kan prøve mer ukonvensjonelle metoder beskrevet i noen online videoer.

Advarsel

Mens du prøver å kjøle ned Xbox, ikke forsøk å fryse den. Kjøle vil skade kretsene ved å forårsake kondens inne i konsollen. Det generelle inntrykket av spillmiljøet på Internett synes å være at når de røde lysene begynner å blinke det er slutten på Xbox.