Hva skjer når ioniske forbindelser blandes med vann?

Hva skjer når ioniske forbindelser blandes med vann?


I svært ioniske forbindelser, gir betydelig elektro forskjell selve elektronoverføring mellom atomer. I natriumklorid, et atom av natrium-donerer et elektron, og et atom av klor aksepterer den. Når natriumklorid-krystaller som er satt inn i vann, molekylene faktisk bryte inn ladede partikler som kalles ioner.

I Solid State

I fast tilstand, seks kloratomer omgi hver natriumatom og vice versa. Hvert atom har et koordinasjonstall på seks, selv om netto ladning er null. Atomer på den ytre overflaten er ikke omgitt på alle sider, men så er det netto delvis avgifter på krystalloverflaten.

Legge vann

Vann, som er polar, danner svake bindinger til disse delvis ladet overflate atomer. Hydrogenatomer danne bindinger med kloratomer, oksygenatomer og trekkes til natriumatomene.

Oppløsning

Disse delvis mobile obligasjoner opptre som en taubåt med vann på de ytre natrium og kloratomer, bryte dem bort fra det krystall matrise, og rundt ionene som danner med fire vannmolekyler.

Stabilitet

Den resulterende tetra-hydrert natriumioner er betydelig større i størrelse enn en naken natriumion, og ladningen blir effektivt overført over et større areal, å stabilisere de ladede arter.

unntak

Noen molekylære arter er ikke klart kovalent eller ionisk tydelig, men ha en viss mengde av ionisk "tegn", selv om noen ikke kan ha nok ionicity til å svare på denne prosessen med oppløsning og hydratisering.