Hva slags Tides oppstår når Månen og Solen står vinkelrett?

Hva slags Tides oppstår når Månen og Solen står vinkelrett?


Utrolig som det høres ut, er havet tidevannet på jorden direkte forårsaket av gravitasjons trekker på Månen og Solen Tides er den daglige heving og senking av havnivået. Høyden på tidevannet på ethvert sted bestemmes delvis av geografi og værforhold, og dels av de relative posisjonene til sola og månen. En spesiell type tidevann oppstår når solen og månen danner en rett vinkel med jorden

Lunar Gravity

Størst innflytelse på jordens tidevann er månens gravitasjon. I motsetning til det mange tror, ​​mangler Månen massen til å faktisk tiltrekke vannet vertikalt. I stedet trekker sin tyngdekraft vann horisontalt over havet, og skaper en bule som er merkbar som en høyvann på kystlinjer. Ovenfor dette høyvann er en annen forårsaket av sentrifugal bevegelse av jord månens system. Mellom disse to høyt tidevann er to fordypninger, eller fjære. I en enkelt dag, vil de fleste kystnære steder oppleve to høye og to fjære.

Solar Gravity

De samme prinsippene som styrer månens tidevann gjelder solen også. Men Solens større avstand fra Jorden betyr at dens innflytelse på tidevann er langt mindre enn månens. Likevel, en kombinasjon av galskap tidevann og solenergi tidevann betyr at så Månen roterer rundt jorden, tidevann endre sin intensitet. Den spesifikke justering av solen og månen i forhold til jorden dikterer hva slags tidevannet opplevd på kysten.

Spring Tides

Når solen, månen og jorden er i en rett linje, springflo er resultatet. Fra synspunkt av en jordbundne observatør, disse tidevann sammenfalle med nymåne og fullmåne. I utgangspunktet, springflo er overlappingen av månen og Suns tidevannskreftene. Høyt tidevann er målbart høyere, mens fjære er lavere. Interessant, gjør det ingen forskjell om månen er ny eller full. Springflo er nøyaktig det samme i begge konfigurasjon.

Neap Tides

Neap tidevann oppstår når Månen og Solen danner en rett vinkel med jorden. I motsetning til springflo, neap tidevann er effekten av tidevannskreftene avbryter hverandre. Det betyr ikke at tidevannet forsvinner helt. Månetidevannet er mye sterkere enn solens tidevannet, så selv under neap tidevann, vil havet heve og senke som alltid. Imidlertid vil høyvannet bli mindre, og fjære vil ikke være så lav.