Hva som skjer når avgasser kombinere med vann?

Hva som skjer når avgasser kombinere med vann?


Når avgassene kombineres med vann, er resultatet dannelsen av sur nedbør, også kjent som sure deponering. Værmønstre kan bære slike forurensnings hundrevis av miles fra sin opprinnelse, skaper internasjonale problemer.

avgasser

Svoveldioksid og ulike nitrogenoksider slippes ut som avfallsprodukter fra eksos, kraftverk og fabrikker. Gassene som reagerer med vann og andre elementer i luften under dannelse av sure forbindelser. De sure forbindelsene kommer til jorden som regn eller snø.

Sur nedbør

Den sure nedbøren faller i elver, innsjøer og bekker og endrer deres pH-balanse, forårsaker dem til å bli forsurede. Forsuring har skadelige effekter på planter og dyr som lever og vokser i vannet. Sur nedbør skader også trær som gran og andre trær som vokser i store høyder.

havforsuring

Menneskelige aktiviteter har ført til en økning i mengden av karbondioksyd i atmosfæren. Mye av denne karbondioksyd absorbert av havet. Den økte karbondioksyd har senket pH-verdien for sjøvann, og er skadelig for både biologi og kjemi av havene.