Hva spesialutstyr er nødvendig for Nuclear Power?

Hva spesialutstyr er nødvendig for Nuclear Power?


Kjernekraftverk bruker fisjon å produsere store mengder energi. Fisjon startes ved å skyte et nøytron ved et uran atom, forårsaker den til å splitte og frigjøre energi og ytterligere nøytroner. Disse nøytroner skape en kjedereaksjon av uran atomer splitting.

Reaktor

Reaktoren inneholder fisjon reaksjon. Inne i reaktoren er brenselstavene og kontrollstaver, og avkjøling sørger for at temperaturen i reaktoren ikke overskrider tillatte nivåer. Kjøling er vanligvis i form av bestått vann rundt reaktorkjernen.

Brenselsstaver og kontrollstaver

Uran brenselstaver gir kilden til fisjon reaksjon, mens bor-kontrollstavene langsomme prosessen ved å absorbere nøytroner og inhibere kjernereaksjon. Hastigheten av reaksjonen styres ved å bevege kontrollstavene opp og ned, noe som endrer hvor mye bor er til stede i reaktorkjernen.

damp~~POS=TRUNC turbiner~~POS=HEADCOMP

Varmen fra kjernereaksjonen er tatt fra reaktoren ved hjelp av høytrykksvann eller gass. Dette varmer vann for å produsere damp, som driver en turbingenerator og produserer elektrisitet.