Hva Støtter Mest bakteriell vekst?

Hva Støtter Mest bakteriell vekst?


Som alle andre organismer, bakterier har mange krav til vekst. Velge den riktige kombinasjonen av media og temperatur vil avgjøre hvor mye bakterier vil vokse i et gitt miljø.

Media

Når voksende bakterier i laboratoriet, forskere bruke vekstmedier for å hjelpe den bakterievekst. Medier innbefatter sukkere, aminosyrer og salter i den riktige kombinasjon for vekst av bakterier.

pH Krav

PH-nivået i mediet også støtte for bakterievekst. Noen bakterier foretrekker et surt miljø (pH 0-7), mens andre bakterier foretrekke en basisk miljø (pH 8-14).

Temperatur

Lufttemperaturen har en stor effekt på bakterievekst. Dersom bakteriene ikke får inkuberes ved den optimale temperatur, kan det forsinke eller helt hemme vekst.

Osmotisk trykk

Den oppløste stoff konsentrasjon rundt bakteriecelle bestemmer stabiliteten av cellen. Hvis oppløst stoff konsentrasjon på utsiden blir for høyt, vil osmose flytter vann ut av cellen, og det vil crenate, eller krympe. Hvis oppløst stoff-konsentrasjonen blir for lavt, vil vann gå inn i cellen, og det vil lyse, eller i oppløsning. En isotonisk løsning er en hvor intern oppløst stoff konsentrasjon tilsvarer den ytre oppløst stoff konsentrasjon.

Air innhold

Aerobe bakterier krever nærvær av oksygen for å vokse, mens anaerobe bakterier krever fravær av oksygen for vekst. Den aerobe bakterier bruke oksygen som det endelige elektronakseptor for å produsere energi, mens anaerobe bakterier fermenterer sukker for energi.

konklusjoner

Hver art av bakterier har individuelle behov for vekst. Noen kan kreve lav pH med høye temperaturer og noe oksygen, mens noen kan kreve høy pH-verdi med lave temperaturer, og nærvær av oksygen.