Hvordan behandle forgiftning

Omsorg for små barn som er i "mouthing scenen" kan ta mye årvåkenhet. Det er foreldre og omsorgspersoner jobb å beskytte barnet mot inntak eller berøre ting som kan være skadelig for dem og forårsake forgiftning. Mens et hus som er vert for barn bør være riktig childproofed og farlige materialer bør lagres borte fra barn, kan utilsiktet forgiftning oppstår. Å behandle et barn som har blitt forgiftet, følger du disse trinnene.

Bruksanvisning

1. Identifisere at barnet har kommet i kontakt med. Du må vite hva han har rørt eller svelget og omtrent hvor mye.

2 Hvis giften ble inhalert, ta barnet utenfor å puste frisk luft.

3 Hvis giften forurenset hud, fjerne klær og skyll det berørte området umiddelbart med rennende vann i 20 minutter.

4 Hvis en gift kommet i øynene, skyll øynene med vann i 20 minutter.

5 Ring Gift Hjelp hotline på 1-800-222-1222 umiddelbart etter å ha gått utenfor, mens skylle huden eller mens skylle øynene. Hjelpetelefonen er bemannet av fagfolk som vet hvordan å behandle forgiftninger.

6 Dersom barnet har problemer med å puste eller går ut, ringe 911 umiddelbart.