Hvordan beregne Åttekantet Dimensjoner

En oktogonen har åtte like sider og åtte like vinkler mellom disse sidene. Regulariteten i denne geometrisk figur gjør finne sine dimensjoner relativt enkelt; hvis du vet lengden på den ene siden, vet du automatisk lengden på alle sine sider, og det er etablert matematiske formler for å beregne en åttekant omkrets og areal ved hjelp av bare kjennskap til en lagets måling.

Bruksanvisning

Åttekantet Perimeter

1 Mål eller beregne lengden på en av oktogonen sidene.

2 Multipliser dette tallet med åtte.

3 Merk resultatet fra trinn 2 ned som oktogonen omkrets; ikke glem å ta med måleenheter. Slik at hvis den åttekant har en side som er 5 inches lange (og således, ved definisjon, alle de andre sidene er 5 inches lange såvel), er dens omkrets 5 * 8 = 40 inches.

Åttekantet området

4 Mål eller beregne lengden på en av oktogonen sidene.

5 Square Dette nummer som er, multiplisere det av seg selv. Så hvis vi fortsetter å bruke en åttekant med sidelengde på 5 inches som vårt eksempel, ville vi ha 5 * 5 = 25 inches.

6 Multipliser resultatet fra trinn 2 ganger 4,84 for å få oktogonen område. For å fortsette vårt eksempel har vi 25 4,84 = 121 inches som området for vår åttekant. Den komplette formelen er (side) ^ 2 4,84, hvor (side) er lengden på en av oktogonen sidene.