Hvordan beregne CO2e

Hvordan beregne CO2e


Mens det meste av fokuset på å slippe av klimagasser er konsentrert rundt utslipp av karbondioksid, er det en håndfull andre gasser som gjør betydelige bidrag til drivhuseffekten i jordas atmosfære. Virkningen av hver enkelt gass, men er avhengig av den kjemiske strukturen til molekylene og dermed sammenligner deres klimapåvirkning av mengden frigitt er ineffektiv. Ved hjelp av en felles enhet for sammenligning som karbondioksyd ekvivalens, eller CO2e, muliggjør meningsfylte sammenligninger mellom virkningen av forskjellige gasser.

Bruksanvisning

1 Bestem type klimagass og det beløpet som du ønsker å beregne CO2e. For eksempel vurdere en 1 tonn metan.

2 Finn drivhuseffekt, eller GWP, av gassen. Se Ressurser for linker til flere diagrammer hvor du kan finne informasjon på nettet. I eksemplet har metan en GWP på 25 ifølge de siste anslaget fra den internasjonale klimapanel.

3 Multiplisere mengden av drivhusgasser ved GWP av gassen for å bestemme CO2e av gassen. Enhetene av masse eller volum som var festet til den opprinnelige mengden av drivhusgassen bære over til å bli enheter av CO2e. For eksempel multiplisere en tonn av metan ved sin GWP for 25 å gi en CO2e på 25 tonn CO2.