Hvordan beregne den relative overflod av en Isotope

Hvordan beregne den relative overflod av en Isotope


Isotoper av et element er atomer som har et varierende antall nøytroner. Mens atomer av samme element må ha samme antall protoner for å bli klassifisert som det samme element, er antallet nøytroner tillates å forandre seg. Den relative overflod av en isotop er prosentandelen av de atomer av en bestemt element som er av en bestemt isotop. En isotop av et element som er betegnet med et tall etter navnet av elementet. For eksempel har grunnstoffet karbon alltid seks protoner. Karbonisotoper slik som karbon-12 og karbon-14 har et ulikt antall nøytroner.

Bruksanvisning

1 Se i periodesystemet å bestemme atommasse av elementet hvis isotoper du måler. Man må også vite atomvekten av hver isotop som måles.

2 Substituerer disse verdier inn i ligning: a = bx + c (1 - x), hvor "a" er atomvekten av grunnstoffet, "b" og "c" er atommasser av de to isotoper og "x" den ukjente variabelen. For eksempel, hvis atommasse av et element er 12, og to av dens isotoper har atommasser av 14 og 6, blir ligningen: 12 = 14x + 6 (1 - x).

3 Løs likningen for "x". For eksempel, løse for "x" for ligningen 12 = 14x + 6 (1 - x) finner: (12-6) / 8 = x = 0,75. Dette betyr at den mengde av den første isotop er 0,75 x 100 = 75%.

4 Trekk fra overflod av den første isotop fra 100% for å oppnå den mengde av den annen isotop. For eksempel, dersom overflod av den første isotop er 75% så: 100% - 75% = 25%. Den mengde av den andre isotopen er 25%