Hvordan beregne diameter en Tube

Et rør utgjør noen gjenstand for den sylindriske form. Rørets tverrsnitt er en sirkel. Slanger som rør blir ofte brukt i bygningskonstruksjoner. Du kan ofte trenger å vite rørets diameter for å sørge for at røret passer på plass. Beregn diameter ved hjelp av omkretsen til et rør eller dets radius.

Bruksanvisning

1 Rens røret, hvis det er nødvendig, og sørge for at det ikke er noe på den eller rundt det som ville påvirke målingen av dets omkrets, som er avstanden rundt utsiden av røret.

2 Mål omkretsen av røret med målebåndet.

3 Dele omkrets av røret ved den matematiske konstanten pi, som er 3,142 når avrundet til tre desimaler, for å beregne diameteren. For eksempel, hvis omkrets er 10,2 inches da diameteren er 10,2 / 3,142 = 3,246 inches.

Hint

  • Hvis du ikke har et målebånd, vikle en tråd rundt røret, og deretter måle lengden på tråden.
  • Hvis man kjenner radiusen av røret, multiplisere radien av røret ved 2 for å beregne diameteren. For eksempel, hvis radius er 2,6 inches da diameteren er 2,6 x 2 = 5,2 inches.