Hvordan beregne en nedre kvartil

Hvordan beregne en nedre kvartil


Ved statistisk analyse av lister av tall, er det ofte nødvendig å identifisere nøkkelverdier. Disse verdiene omfatter minimum, maksimum, median og nedre og øvre kvartil. Den nedre kvartil skiller den minste 25 prosent av datasettet fra den største 75 prosent. Fremgangsmåten for å bestemme den nedre kvartil er ganske enkel og likevel grunnleggende for statistisk forstand.

Bruksanvisning

1 Ordne nummeret ditt sett fra minst til størst. Legg merke til minimum - eller minste tallet i settet - og maks.

2 Bestemme medianen eller den sentrale tall i settet. Hvis det er et ulikt antall tall, er den i midten medianen. Hvis det er et likt antall tall, ta de to sentrale tall, legge dem sammen og dele dem med 2 for å finne medianen.

3 Hvis mengden av tallene i datasettet minus 1 er delelig med fire, vil den nedre kvartil være medianen av datasettet er median og alle tall til sin venstre (Husk at ved dette punktet tallene skulle vært arrangert fra minst til størst ). Hvis det ikke er delelig med 4, er den nedre kvartil bare medianen til tallene til venstre for datasettet median.

Hint

  • Dobbeltsjekk arbeidet ditt.
  • Vær forsiktig og grundig når arrangere og beregning av dine verdier. En liten feil kan kaste svaret helt av.