Hvordan beregne forekomst og utbredelse

Forekomst og utbredelse er statistikk mye brukt for rapportering om sykdommer. "Forekomst" er hvor raskt nye tilfeller oppstår; "Utbredelsen" er hvor mye av befolkningen er berørt. Beregningene kan brukes til andre formål enn medisinsk rapportering betingelser; for eksempel, kan vi snakke om utbredelsen av elevene dropper ut av videregående skole, eller forekomsten av å få et førerkort.

Bruksanvisning

Hvordan beregne forekomst

1 Definer befolkningen i fare. Dette bør være en gruppe av fag (f.eks mennesker) som for tiden er berørt.

2 Ta et tilfeldig utvalg fra at befolkningen. Dette kan være umulig å gjøre nøyaktig, noe som kan føre til skjevheter i beregningen av forekomsten.

3 Følge at prøven for en gitt tid.

4 Kontrollere status for prøven med jevne mellomrom. Et visst antall vil bli påvirket i løpet av tiden.

5 Beregn pasientår i fare. I hovedsak betyr dette: Hver gjenstand er i faresonen for en gitt tid; legge opp disse tider og konvertere til år. Det er pasientår i fare.

6 Del antall personer som fikk tilstanden ved de aktuelle årene i fare. Det er estimatet av forekomsten.

Hvordan beregne utbredelsen

7 Definere befolkningen. Dette bør være hele befolkningen, uansett om de har tilstanden eller ikke.

8 Ta et tilfeldig utvalg av befolkningen.

9 Finn hvor mange fag i utvalget har tilstanden.

10 Dele antall i trinn 3 med antall i trinn 2. Dette er estimatet av utbredelsen.