Hvordan beregne friksjonskraften

Hvordan beregne friksjonskraften


Friksjon er en kraft mellom to objekter i kontakt. Denne kraften virker på objekter i bevegelse for å bidra til å bringe dem til en stopp. Friksjonskraften blir beregnet ved hjelp av normalkraften, en kraft som virker på gjenstander som hviler på overflater, og en verdi som er kjent som friksjonskoeffisienten.

Bruksanvisning

1 Beregn normal kraft på objektet med formelen N = mg. La m refererer til massen av objektet og g refererer til gravitasjonskonstanten. I jordens tyngdekraft, g = 9,8 m / s ^ 2.

2 Skriv formelen for beregning av friksjonskraft: F = friksjonskoeffisienten * normal kraft.

3 Slå opp friksjonskoeffisienten for overflaten du arbeider med i en tabell. De fleste fysikk bøker har en tabell med friksjonskoeffisienter.

4 Multipliser friksjonskoeffisient og normalkraften for å få valuta for kraft friksjon.