Hvordan beregne Hestekrefter av en pumpe

Hvordan beregne Hestekrefter av en pumpe


En pumpe konverterer direkte elektrisk kraft til mekanisk energi for å bevege luft eller væsker. Vanligvis er elektrisk kraft målt i watt. En watt er lik en joule energi blir brukt hvert sekund. En annen enhet av kraft vanligvis for mekaniske anvendelser, for eksempel en pumpe, er hestekrefter. En enkelt enhet av hestekrefter tilsvarer 745,7 watt. Du kan bestemme pumpe hestekrefter fra den elektriske kraften det trekker målt ved en watt meter.

Bruksanvisning

1 Sett pumpen inn i watt måleren.

2 Slå på watt apparatet og pumpen. Spill effekten av pumpen som vises på målerens display. For eksempel kan den elektriske kraften trukket være 300,0 watt.

3 Del kraft i watt ved 745,7 å konvertere til mekanisk hestekrefter. Fullfører øvelsen fører til 300,0 watt dividert med 745,7 watt per hestekrefter, som tilsvarer 0,40 hestekrefter.