Hvordan beregne høyde med referanse til Sea Level

Hvordan beregne høyde med referanse til Sea Level


Hvis du er uten et topografisk kart, kan finne din høyde med referanse til havnivået være viktig hvis du er en fjellterreng eller på et fly med en defekt høydemåler. Men hvis du gjennomfører et eksperiment som krever at du kjenner høyden eller heving av landet, må du måle barometertrykk først. Med trykk, kan du beregne høyde over havet.

Bruksanvisning

1 Gjennomføre en lesning av barometertrykk på din nåværende høyde ved hjelp av et barometer enhet. Din barometertrykk lesing bør måles i inches.

2 Trekk måle du gjennomført i trinn 1 ved standard barometertrykk på havnivå, noe som er 29,92 inches. For eksempel, hvis barometertrykk på din høyde var 26,5 inches, vil forskjellen mellom trykkene være 3,42 inches (29.92 - 26.5 = 3.42 in.).

3 Multipliser resultatet du fant i trinn 2 av 1000 for å få høyde. Dette tallet vil være i enheter av fot, med en referanse over havflaten. For eksempel vil en barometertrykk på 26,5 inches gi en høyde på 3,420 fot over havet (3,42 x 1000 = 3,420 ft.).