Hvordan beregne Prosent av Mass av Hydrogen i ammoniumsulfat

Ammoniumsulfat er mest brukt som gjødsel, spesielt for alkalisk eller basisk jord. Den legger nitrogen, en vital plantenæringsmiddel, til jord, og også reduserer dens pH-verdi ved tilsetning av en liten mengde syre. Den kjemiske formelen for ammoniumsulfat er (NH4) 2SO4. Beregning av prosentandelen av hydrogen ved massen er den samme som å beregne prosentandelen av en hvilken som helst element i en sammensatt. Du må først tolke den kjemiske formelen for å finne ut hvilke atomer er til stede, og i hvilke mengder.

Bruksanvisning

1 Skriv ned alle de forskjellige elementene i sammensatte. Se etter de kjemiske symbolene i formelen. Noen har en bokstav og noen har to, men alle starter med stor bokstav. Ammoniumsulfat inneholder nitrogen (N), hydrogen (H), svovel (S) og oksygen (O).

2 Beregn hvor mange av hvert element er tilstede i et molekyl av forbindelsen. Når et element symbol er etterfulgt av et nummer, at mange atomer er tilstede. Når et tall følger parentes er antall multiplisert med alt i parentes. I dette tilfellet er "2" etter (NH4) multiplisert med både N og H4, noe som betyr at det er to nitrogenatomer og åtte hydrogenatomer i molekylet. "S" er ikke fulgt av et tall, så er det bare ett svovelatom. Den "4" etter symbolet for oksygen indikerer at det er fire oksygenatomer.

3 Slå opp atommassen til hvert element i det periodiske system og skrive det sammen med din stemme. Atomvekten av nitrogen er 14,0067; hydrogen er 1,00794; svovel er 32,065; oksygen er 15,9994.

4 Multiplisere den atommasse til hvert element ved sitt antall av atomer i forbindelsen. Det er to nitrogenatomer, for eksempel, så multiplisere 14,0067 å få 28,0134. Skriv disse summer sammen din forrige oversikt.

5 Legg alle summene fra trinn 4 sammen for å få det totale atomvekt av forbindelsen. Ammoniumsulfat veier 132.14 atommasseenhet.

6 Dele den totale vekten av alle hydrogener, som man beregnet i trinn 4, ved den samlede vekten av hele forbindelsen, som man beregnet i trinn 5. Multipliser resulterende desimal ved 100. I tilfellet av ammoniumsulfat, som gjør hydrogen inntil 6,1 prosent av molekylet etter vekt.