Hvordan beregne serien i en parallell krets

Hvordan beregne serien i en parallell krets


Spenning, motstand, og strømmen i en elektrisk krets, kan beregnes ved hjelp av følgende enkle formel som kalles Ohms lov: V = IR, hvor V er den spenning, I er strømmen, og R er motstanden. Som med en hvilken som helst enkel algebraisk ligning av dette skjemaet, må alle unntatt en verdi være kjent for å løse for den endelige verdi. Derfor, hvis vi kjenner motstanden og strømmen ved en hvilken som helst punkt i en elektrisk krets, kan vi også beregne spenningen ved dette punkt. Motstanden for motstandene som er ordne side-ved-side, også kjent som en serie, blir beregnet ved å legge de enkelte motstandene. For motstander som er ordnet i en parallell konfigurasjon, motstand beregnes ved å ta gjensidige av summering av de enkelte inverse verdien av motstander. Imidlertid beregning for motstand i en kombinasjon serie-parallellmotstandskrets er litt mer utfordrende. Det kan oppnås ved hjelp av følgende analyseteknikk.

Bruksanvisning

Beregning Resistance og strøm gjennom en serie-parallell krets

1 Tegn et bord for å ta høyde for alle variabler i ligningen. Tabellen skal ha tre rader med en rad merket V for spenning, en annen er merket R for motstanden, og den siste en merket I for strøm. Ta med nok kolonner å ta høyde for hver motstander pluss en til står for summer. Plugg inn alle kjente verdier fra skjematisk.

2 Identifisere hvilke deler av kretsen på den skjematiske er i en parallell konfigurasjon, og som er i en serie-konfigurasjon. Redusere disse delene ned til en tilsvarende motstand per del ved anvendelse av fremgangsmåten for beregning av serie og parallellmotstand omtalt i oversikten. For eksempel vil en komponent av kretsen med to motstander i en serie tilbaketrekkes til en motstand med verdien av summering av de enkelte motstander.

3 Legg en kolonne i tabellen for hver tilsvarende motstand du beregne og registrere verdier.

4 Gjenta prosedyren beskrevet i trinn 2 og trinn 3 til motstandene i kretsen er forenklet til en tilsvarende motstand. Bruke tilsvarende motstand og total spenning, beregne den totale strøm med Ohms lov. Spill de totale verdiene på tabellen.

5 Tegne skjematisk arbeids bakover gjennom trinnene du tok for å redusere motstandene. For eksempel, hvis den endelige forenkling du gjorde var å kombinere to motstander i serie til en ekvivalent motstand, tegne diagrammet til to motstander i en serie.

6 Beregn strøm, motstand og spenning etter hvert trinn for å utvide den skjematiske. Bruk Ohms lov og din generelle kunnskap for hvordan elektrisk strøm arbeide for å oppnå dette. Strømninger som passerer gjennom motstander i en serie vil være tilsvarende. Derfor, hvis det første trinnet man ta i å arbeide bakover er å separere en motstand i to motstander i serie, vil strømmen gjennom motstandene være den samme som den totale strøm beregnes. Hvis separere en tilsvarende motstand i to parallelle motstander, vil spenningen gjennom hvert være tilsvarende. Fortsett denne prosessen til du har kommet tilbake til den opprinnelige kompleksiteten i skjematisk og alle verdier er beregnet.

Hint

  • Sørg for å tegne en egen krets skjematisk for hvert skritt for å redusere motstandene. Dette vil bidra sterkt når du arbeider bakover for å utvide kretsen og beregne alle verdier.