Hvordan beregne Strain

Forstå belastning i materialer er enkel: når du søker makt til et objekt, deformerer objektet. I sin mest grunnleggende form, kalt normal belastning, er belastningen forholdet mellom endringen i lengden av et objekt til den opprinnelige lengden av objektet. Strain mangler element av dimensjon: du ikke "press" noe ned x antall inches ", heller du bruke kraft som resulterer i en deformasjon representert med et mengdeforhold som måler en materialets motstand mot endring.

Bruksanvisning

1 Konstatere at kraften skal brukes. "P" representerer denne styrken i formelen brukes til å beregne belastning.

2 Måle størrelsen (lengde og areal) av gjenstanden til hvilken belastningen vil bli anvendt. I formelen er disse elementene betegnet "L" og "A."

3 Slå opp informasjonen på elastisitetsmodulen for materialet som belastningen vil bli brukt. Mange kilder, både online og off-line har denne informasjonen i en tabellform. Bokstaven "E" representerer elastisitetsmodulen for materialet i formelen.

4 Skriv inn informasjon om makt, elastisitet, lengde og areal i formelen gitt av S. Timosjenko i sitt arbeid, "Strength of Materials." Kraften (i kilo-newton) blir multiplisert med lengden (i millimeter) og deretter dividert med produktet av arealet multiplisert med elastisitetsmodulen. Formelen kan skrives slik: P L / (A E)

Hint

  • Hvis du blir presentert med motstridende opplysninger om noe element i formelen, bruker de mest konservative data.