Hvordan bygge Steam

Hvordan bygge Steam


Damp er en form for vann. Når flytende vann molekyler bevege seg hurtig nok, de sprer seg ut og det flytende vann utvider seg. Damp er den gassformige form av vann. Steam er usynlig. Kondensert vanndamp dannes når damp kjøler og ørsmå vanndråper forbli suspendert i luften. Damp har mange bruksområder i verden. Damp driver turbiner og genererer elektrisitet. Varmesystemer tvinge damp gjennom rør for strålevarme. Steam kokker mat og steriliserer overflater.

Bruksanvisning

1 Fjern lokket fra trykkokeren. Lokket på trykkokeren slutter tett til kroppen av potten. Ulike typer trykkokere har ulike låsesystemer. En ventil i toppen av potten frigjør bygget opp dampen.

2 Fyll trykkokeren med en liter vann.

3 Sett lokket på gryten.

4 Sett potten på varmekilden. Tenn varmekilde.

5 Se potten til dampen bygger opp nok til å tvinge vanndamp ut av ventilen.

6 La potten avkjøles før du åpner trykkoker.

Hint

  • La aldri hånden til spredt over damp vent. Selv om levende damp er usynlig, kan det fortsatt brenner.