Hvordan Clean Up Alodine

Alodine er en kjemikalie som brukes til å bekjempe korrosjon på aluminiumsoverflater og for å forberede aluminiumsflater for maling. Den kjemiske fremstilles av Henkel Corporation. Alodine er en etsende oksidant. Kontakt med det kan brenne huden, føre til blindhet og skade neseslimhinnen. Riktig Alodine rydde opp bør følge flere viktige tiltak for å sikre sikkerheten.

Bruksanvisning

1 Kle deg i verneklær. Ikke la Alodine å komme i kontakt med hud eller øyne. Unngå innånding Alodine støv.

2 Sørg for at har blitt stoppet strømmen av Alodine.

3 Gjenopprette så mye Alodine fra gulv og andre overflater som mulig ved hjelp av hansker og engangsbeholdere. Sett beholdere til side for transport til et farlig avfall.

4 Tørk opp resten av Alodine å bruke filler eller andre engangsmateriell. Sett fillene til side og sende dem til et farlig avfall.

5 Rengjør det berørte området med såpe og vann, være forsiktig med å tillate Alodine rest i avløp eller vannforsyninger. Fjern beskyttelsesklær mens hindre Alodine fra å komme i kontakt med huden.

Hint

  • Alodine er en mulig kreftfremkallende.