Hvordan Cut galvanisert metall med en lommelykt

Hvordan Cut galvanisert metall med en lommelykt


Du kan kutte galvanisert metall ved hjelp av en lommelykt. Belegget brukes til å stimulere metallet endrer ikke egenskaper som gjør det mulig å kutte ved hjelp av oxy-fuel fakler. Avhengig av type metall, kan du kutte noen galvaniserte metaller med oksygen-propan eller oxy-MAPP fakler. Skjær galvanisert stål og andre harde metaller med en oksygen-acetylen fakkelen. Ta forholdsregler når du arbeider med oljefyrte brennere inkludert hansker, forkle og en maske.

Bruksanvisning

1 Plasser metall på så hester enn friluft. Sett på alt sikkerhetsutstyr.

2 Åpne ventilen på drivstofftanken til mellom 10 og 12 lbs. Bruk aldri mer enn 15 lbs. av acetylen for å forhindre farlige situasjoner. Slå på ventilen på lommelykten for å skape en flamme flere inches lange.

3 Slå på oksygen ventil på tanken, men ikke trykke på avtrekkeren for å slippe en bekk. Ventilen skal være åpen for mellom 20 og 40 pounds per kvadrattomme.

4 Holde flammen mot metall så liten blå flamme inne i større flammen er mot skjærelinjen. Trykk inn oksygen avtrekkeren.

5 Beveg flammen over et lite område av snittlinjen inntil kuttet vises. Fortsett ned til kuttet er fullført.