Hvordan du endrer en Cobra 150

Cobra 150 seks tommer crawler kan benyttes i prosessen med å sjekke kloakkrør. Enheten inneholder et kamera som lar brukeren se innsiden av en ellers utilgjengelig avløpssystem. Cobra 150 arbeider med rør mellom størrelsene på seks og 24 inches. Som sådan, må du endre enheten for å optimalisere ytelsen basert på rørdimensjon.

Bruksanvisning

1 Fjern hjulene på Cobra 150. Dette kan utføres ganske enkelt ved hjelp av en skiftenøkkel. Bare løsne boltene som holder hvert enkelt hjul på plass.

2 Plasser boltene på et trygt sted. Du trenger disse boltene for å feste nye hjul.

3 Plassere de ulike store hjul til stillingen av de gamle. Sett på bolten og skru med en skiftenøkkel. Du har optimalisert Cobra 150 for en annen størrelse rør.