Hvordan du flytter et skript kode i en JS-fil

Hvordan du flytter et skript kode i en JS-fil


Et dataprogram er en rekke instruksjoner, flettet sammen til maskinkode og deretter henrettet ved sentralenhet - eller CPU. Et skript er litt annerledes, fordi det ikke er kompilert til maskinkode, men i stedet lese og utført av en tolk. Det finnes mange forskjellige typer av skriptspråk, men en av de mest vanlige er Javascript. Det er vanligvis brukes i Internett-applikasjoner og kan skrives med en enkel tekst editor.

Bruksanvisning

1 Åpne tekst editor program, og opprette en ny fil. Gi filen navnet "Test.js" og lagre den.

2 Åpne tekstfilen som inneholder Javascript-kode, i din tekst editor program. Finn linjene der skriptet ligger - normalt lukket mellom "<script>" og "</ script>" tags. Ved hjelp av musen, merk skriptet, og trykk "CTRL" + "C" for å kopiere den.

3 Åpne "Test.js" fil som er lagret tidligere. Trykk "CTRL" + "V" for å lime skriptet inn i filen. Kontroller at "<script>" og "</ script>" koder ikke er til stede i filen, og deretter lagre den. Skriptet kan nå utføres fra innen HTML websider ved hjelp av følgende linjer:
<Script>
language = "javascript" src = "Test.js">
</ Script>