Hvordan få barnet til å kjøre med Bistand i DS-spillet "My First Baby Steps"

"My Baby First Steps" er et simuleringsspill der du spiller en ny forelder med en ett år gammel baby å høyne. For å åpne flere områder av hjemmet ditt til du har bruk for å lære barnet ditt hvordan du gjør en rekke ulike aktiviteter, som å gå, snakke og kjører med hjelp. Når hver ferdighet er lært du er i stand til å gjøre mer med babyen i spillverdenen, som å kjøpe det klær og leker.

Bruksanvisning

1 Plasser barnet i stuen etter at de allerede har lært å gå og snakke. Kjører med bistand er neste skritt i å åpne opp et nytt område av ditt hjem.

2 Trykk på "A" for å få barnets oppmerksomhet.

3 Trykk på "B" for å holde ut hendene til babyen. Når barnet går over til deg, kan du holde babyens hender.

4 Trykk på ned-knappen på styrekorset til å bevege seg bakover med baby gående mot deg. Jo raskere du trykker på knappen raskere barnet vil gå. Når du trykker på knappen raskt nok babyen vil kjøre med deg.