Hvordan få til 5. Gym Leader i "Pokemon Pearl"

I "Pokemon Pearl", utgitt til Nintendo DS i 2007, vil du kjempe mot åtte treningsledere i forsøk på å være den øverste Pokemon trener. Hver gym lederen befinner seg i et treningsstudio som bruker en rekke oppgaver som du må finne ut før du får sjansen til å kjempe som leder. Den femte gym leder, Fantina, har satt opp fire rom med en matte ligningen i hver som du må riktig løse for å gå til neste rom. Velg døren som har det riktige svaret ovenfor det å gå videre.

Bruksanvisning

1 Gå gjennom døren med nummer 15 over det å gå videre til andre rom.

2 Gå gjennom døren med nummer 40 over det å gå videre til tredje plass.

3 Gå gjennom døren med nummer 39 over det å gå videre til fjerde plass.

4 Gå gjennom døren med nummer 15 over det å gå videre til Fantina rom, hvor du vil få muligheten til å kjempe henne for hennes gym badge.

Hint

  • Valg av feil svar (og feil dør) vil resultere i en kamp mot en annen trener.