Hvordan finne den riktige Atomic Time

Den offisielle atom tid kommer av en gjennomsnitts av data innhentet fra mer enn 50 atomklokkene i laboratorier over hele verden. The Bureau International des Poids et MESURES, som ligger i Sèvres, Frankrike, kompilerer og vedlikeholder data. Tradisjonelle tidsmålinger er basert på rotasjon av jorden, men fordi jordens rotasjon er litt uregelmessig, disse tiltakene er ofte feil av noen få sekunder hvert år. Fordi de ikke er basert på rotasjonen av jorden, men i stedet på exactingly regelmessige sykluser av stråling i cesium-133 atomer, atomklokkene tilveiebringe en mer nøyaktig måling av tid.

Bruksanvisning

1 Finn din stat eller land på en tidssone kartet.

2 Følg bandet på toppen av bunnen av tidssone kartet. Det bør ligge -12 til 12, er antall innsiden av kolonnen som inneholder posisjonen din tidssone faktor.

3 Besøk Bureau International des Poids et MESURES tidsserver på Internett på bipm.org.

4 Legge til eller trekke tidssone faktor fra tiden som vises i UTC. For eksempel, hvis du bor i et område som er i Eastern Standard Time, som har en tidssone faktor på -5, ville du trekke fra fem timer fra den viste UTC Atomic tid å finne riktig Atomic tid i din tidssone.

5 Sett din klokke eller se til riktig Atomic tid en gang i måneden for å sikre at du bor gjeldende med spranget sekunder lagt til av BIPM. Dette vil holde klokke eller stoppeklokke i riktig Atomic tid.