Hvordan finner jeg ut noen av faktorene som kan påvirke et barns språkutvikling?

Hvordan finner jeg ut noen av faktorene som kan påvirke et barns språkutvikling?


Eventuelle spesifikke faktorer som du har spesielle bekymringer med vil avgjøre noen av de ressurser du kan bruke til å identifisere faktorer som påvirker et barns språkferdigheter utvikling. For eksempel kan du ha en interesse i å oppdra et tospråklig barn. Motsatt kan du ha bekymringer om mulige utbyggings forsinkelser i et barn. Uvanlig faktorer som for tidlig fødsel kan endre et barns normal progresjon gjennom utviklingsstadier av alle ferdigheter inkludert språk.

faktorer

Innse at normal utvikling mønstre for barn, hvorav språktilegnelse danner en del av et komplett spekter av utvikling, har assosiasjoner med oppkjøp av andre ferdigheter. Språk omfatter fire ulike strukturelle aspekter: fonologiske, syntaktiske, semantiske og pragmatiske som beskrevet på Education.com nettstedet. Barn lærer først å forstå talespråk og deretter å snakke seg selv og mest tilegne seg ulike språklige ferdigheter på omtrent samme alder og i omtrent samme rekkefølge. Den generelle miljøet gitt for barnets generelle utvikling har også en innvirkning på den enkle, eller mangelen på dem, som et barn utvikler språkkunnskaper.

Miljø

Eksperter og forskere identifisere et språk-rikt miljø som en viktig faktor i utviklingen av språkferdigheter hos små barn. De tre første årene av et barns liv, og spesielt det første året, har en betydelig innvirkning ikke bare på deres tidlige liv språkopplæring, men også det bærer videre inn i språkutvikling hos barn i skolealder. Barn som har et miljø der de voksne rundt dem snakke til dem ved hjelp av et bredt spekter av ord mestre språkferdigheter lettere enn barn med et lavere nivå av eksponering språk som beskrevet på Tale-språk-utvikling webområdet. Den positive effekten av en språkrikt miljø i de tre første årene av et barns liv har både en umiddelbar og langsiktig effekt. Les-to babyer er mer tilbøyelig mot å utvikle leseferdigheter i senere år raskere enn de som har foreldre leser for dem sjelden eller ikke i det hele tatt som babyer, selv som spedbarn.

aktiviteter

Utsette små barn, selv babyer, til ulike lyder bidrar til å gi et godt miljø for kommunikasjon. Resitere rhymes, lese bøker for barnet, og utsette barn til språket forbundet med musikk, som for eksempel å synge for dem, alle fostre et språk-utvikling støttende miljø. Tilstrekkelig spilletid av alle slags faktorer også betydelig i utviklingen av språkferdigheter som beskrevet på Education.com nettstedet.

Resources

Du kan finne ressurser som strekker seg fra elektronisk informasjon til ekspert artikler om hvordan å skape et språk-rikt miljø. Lokale bibliotekarer og lærere kan hjelpe deg med å finne lesestoff på å fremme barns språklige ferdigheter utvikling. Din egen barnelege er også et utgangspunkt for henvisninger til andre språkkunnskaper spesialister.