Hvordan Fokus Fast innendørsbilder manuelt

Hvordan Fokus Fast innendørsbilder manuelt


Flere variabler påvirker hvorvidt en handling skudd viser seg skarpt og klart, inkludert lukkertid fokus, f-stop,, film ISO og blits. Den lave lys typisk innendørs situasjoner fører til ytterligere komplikasjoner. Å ha de riktige innstillingene og fokus klar før handlingen begynner vil øke suksess. Autofokus og andre auto innstillinger vanlig på moderne kameraer kan virke som en enkel løsning, men en kameraets automatiske innstillinger kan ikke alltid skape et best mulig bilde.

Bruksanvisning

1 Last inn film i kameraet. Bruk ISO 800 film eller høyere for actionbilder. Hvis du bruker et digitalt kamera, legger minnekort og batteri. Deretter slår du på digitalkameraet og sette ISO til 800.

2 Sett på objektivet til kameraet.

3 Sett opp et stativ, hvis du bruker en, og feste kameraet.

4 Flytt autofokus bryteren på kameralinsen fra AF til MF. AF betyr "autofokus" og MF betyr "manuell fokus." Flytte bryteren til MF slår av autofokusmotor i objektivet.

5 Still inn blenderåpningen på objektivet til den bredeste f-stop, som for eksempel F4.5. Dette vil tillate deg å se bedre når du fokuserer. F-stopp refererer til størrelsen av åpningen åpningen. Jo mindre antall f-stop, bredere åpne blenderåpning vil bli. Jo større antall f-stopp, vil smalere åpningen åpningen være.

6 Se i kameraets søker, og slå brennvidden ringen for å zoome inn på motivet eller på noe som er like langt unna kameraet. Det finnes to ringer som roterer på linsen. Ringen nærmest kamerahuset justerer brennvidde for å zoome inn og ut.

7 Vri fokuseringsringen på objektivet til venstre eller høyre til bildet i søkeren er skarpt og klart. Ringen lengst fra kamerahuset er fokusringen.

8 Zoome ut til ønsket brennvidde.

9 Sett blenderåpningen til den ønskede f-stop. En smal f-stop, slik som F16, gir mer dybdeskarphet, noe som betyr mer av bildet vil være i fokus.

10 Sett lukkerhastigheten. En rask lukkerhastighet (for eksempel 1/100 av et sekund) reduserer uskarphet av et motiv i bevegelse.

11 Slå på blitsen på kameraet. Ved hjelp av en smal åpning og en rask lukkertid i dårlig lys vil resultere i et mørkt bilde med mindre blitsen er på.

12 Ta et prøvebilde for å kontrollere at innstillingene er riktige hvis du bruker et digitalt kamera.

Hint

  • Juster aldri en objektiv når autofokusmotoren er på eller motoren vil brenne ut.