Hvordan forklare hensikten med regler og lover og hvorfor de er viktige i Home & klasserommet

Et barn ønsker å sykle på veien. Moren reagerer - forståelig nok - i det negative. Barnet så sint krever at han må alltid gjøre som foreldrene sier. Svare på spørsmål som barn stiller er ofte tøff og mer så når det gjelder å forklare hvorfor de ikke bør gjøre en bestemt ting. Lærere kan kjøre hjem poenget at regler og lover er avgjørende for et liv i trygghet og harmoni. Snarere enn å forelese studenter, gi dem en mulighet til å oppdage disse aspektene gjennom faktiske erfaringer.

Bruksanvisning

1 Conduct rollespill i klasserommet der elevene vedta situasjoner som å være i et kryss uten trafikklys, eller folk ikke følger køsystem. Spør dem om tilbakemelding på hva de observert under aktiviteten. Trekke oppmerksomhet til det kaoset som oppstår når det ikke er noen regler. Påpeker også faren for mennesker som blir skadet i slike situasjoner.

2 Be elevene nevne noen regler foreldrene legger ned hjemme. Få dem til å begrunne hvorfor deres foreldre kan si det. For eksempel, hvis et barn sier moren har strenge sengetid regler og ikke tillater henne å være oppe å se på TV, spør henne å komme opp med grunner til at hun mener dette er galt. Etter at hun er ferdig å presentere hennes synspunkt, be henne om å tenke på grunner til at hennes mor kan være riktig. Presentere en sammenligning av konsekvensene av å følge og ikke følge sengetid regler.

3 kunn til den klassen som i fem minutter, alle kan gjøre hva de føler for å gjøre, slik som snakker høyt, sang eller bevege seg rundt i klasserommet, selv når du fortsetter å undervise og veilede studentene. Kjør aktivitet i fem minutter og deretter be barna slå seg ned rolig som vanlig, og fortsette med leksjonen. Etter ca fem minutter av dette, spør elevene om tilbakemelding om hva de opplevde da var det ingen tilbakeholdenhet på sin atferd, og kontrast dette med sin erfaring når klasserommet var ryddig.

4 Hold et klasserom diskusjon der alle elevene dele historier om de gangene de gjorde noe bra for noen. Gi noen tips for å hjelpe dem å forstå hva slags eksempler du forventer, som for eksempel å være vennlig til en ny klassekamerat eller hjelpe en eldre person krysse veien. Følg dette med en deling av erfaringer fra da de var ubehagelig for noen. La elevene diskutere hvordan de følte seg i hver av disse situasjonene, og hvilken adferd hjulpet dem generere positive følelser i seg selv så vel som andre.

5 Gi eksempler på ulovlig atferd, som for eksempel å kjøre over fartsgrensen, ikke betale regninger i tide, ran og fysisk vold. Be elevene si om denne atferden er rett eller galt, og for å rettferdiggjøre sin uttalelse. Forklar hvordan lover og regler er viktig for sikkerheten til alle mennesker, for å ha en systematisk måte å fungere og komme sammen med våre medmennesker.

6 Arranger et klasserom besøk av et medlem av en politimyndigheter eller lokal embetsmann. Få den offisielle å forklare jobben han utfører og hvorfor det er viktig. Etter denne personen er ferdig sin tale, gi studentene en mulighet til å stille spørsmål og kommunisere med ham. Denne aktiviteten hjelper barn å lære om praktisk anvendelse av regler og lover.